NGHI LỄ PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH

Ngày: 02/02/2011

*Tiết thứ làm nghi :

- Chuông trống Bát nhã.

- Cử nhạc khai đàn.

- Chủ lễ đăng điện.

- Cử nhạc tham lễ.

- Chủ lễ niệm hương.

- Dâng hương – tác lễ.

Xem tiếp 

Ngày: 01/02/2011

*Tiết thứ làm nghi :

- Chuông trống Bát nhã.

- Cử nhạc khai đàn.

- Chủ lễ đăng điện.

- Cử nhạc tham lễ.

- Chủ lễ niệm hương.

- Dâng hương - tác lễ.

Xem tiếp 


Video / AudioVui lòng download FLV Player để mở video trên trang này


Trực tuyến:
   Lượt truy cập: